Política de privacitat

A el/la Ajuntament de Aranyuel estem compromesos amb la protecció de la
privacitat i l'ús correcte de les dades personals.
És per aquest motiu que, la present Política de Privacitat, té com objectiu informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, el/la Ajuntament de Aranyuel, gestiona en aquest lloc web, seu electrònica i a qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils.

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

El/La Ajuntament de Aranyuel és qui ostenta la condició de Responsable
del Tractament, estant assessorat i supervisat per a l'adequada protecció pel nostre Delegat de Delegat de Protecció de Dades.

Perquè tractem les teues dades personals de contacte?

Les dades que se'ns faciliten, així com qualssevol altres generats durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada,
els podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a
mantindre el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats /o prestats per aquest Ajuntament.
Si escau, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa
de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seues dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones
interessades, en uns altres el compliment d'una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per l'Ajuntament d'una missió
realitzada en interés públic o en exercici de Poders Públics, en uns altres la protecció d'interessos vitals i en uns altres l'execució d'un
contracte.

L'aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres serveis; si no els
facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s'entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte
afirmatiu clar per part seua, que manifesta aquest consentiment.

Per quant temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se'ns faciliten els conservarem per a mantindre un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis
de forma eficient, sempre que el ciutadà no sol·licite la supressió de les seues dades. Fins i tot sol·licitada
la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d'aquests supòsits: complir
amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció
de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb
la persona ciutadana/interessada.

Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teues dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser comunicats a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions
legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals existisca obligació legal de realitzar comunicacions
de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes, socials, culturals o
esportius o acords de col·laboració, etc.

Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?
 

Per tal d'exercitar els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant de quaslevol dels punts de registre d'entrada de l'
Ajuntament, en línia mitjançant la Seu Electrònica del mateix, així com a l'adreça de correu electrònic
secretaria@aranuel.es
A aquest efecte i per a més informació, pot informar-se trucant al telèfon.

En tot cas podrà, igualment, formular reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

Ajuntament de Aranyuel

C/ San Miguel, 1

Tel: 964143156

correu: secretaria@aranuel.es

Seu Electrònica: https://aranuel.sedelectronica.es

Delegat de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Aranyuel, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: C/ San Miguel, 1, Ajuntament de Aranyuel, 12232, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).